Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2017

5491 e61c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl

August 18 2017

2940 6497 500
Reposted fromretro-girl retro-girl

August 13 2017

7850 65cf 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
4500 ada0 500
Reposted fromretro-girl retro-girl

July 31 2017

8210 5de5 500
Niosła obrzydliwe, niepokojąco żółte kwiaty. Diabli wiedzą, jak się te kwiaty nazywają, ale są to pierwsze kwiaty, jakie się wiosną pokazują w Moskwie. Te kwiaty rysowały się bardzo wyraziście na tle jej czarnego płaszcza. Niosła żółte kwiaty! To niedobry kolor! Skręciła z Twerskiej w zaułek i wtedy się obejrzała. No, Twerską chyba pan zna? Szły Twerską tysiące ludzi, ale zaręczam panu, że ona zobaczyła tylko mnie jednego i popatrzyła na mnie nie to, żeby z lękiem, ale jakoś tak boleśnie. Wstrząsnęła mną nie tyle jej uroda, ile niezwykła, niesłychana samotność malująca się w tych oczach. Posłuszny owemu żółtemu znakowi losu ja również skręciłem w zaułek i ruszyłem jej śladem. Szliśmy bez słowa tym smutnym, krzywym zaułkiem, ja po jednej jego stronie, ona po drugiej. I proszę sobie wyobrazić, że prócz nas nie było w zaułku żywej duszy. Męczyłem się, ponieważ wydało mi się, że muszę z nią pomówić, i bałem się, że nie powiem ani słowa, a ona tymczasem odejdzie i nigdy już jej więcej nie zobaczę. I proszę sobie wyobrazić, że to właśnie ona, odezwała się nieoczekiwanie:
– Podobają się panu moje kwiaty?
Dokładnie pamiętam dźwięk jej głosu, taki dosyć niski, ale załamujący się niekiedy, i chociaż to głupie, wydało mi się, że żółte, brudne mury uliczki powtarzają echem jej słowa. Spiesznie przeszedłem na tę stronę, po której szła ona, podszedłem do niej i odpowiedziałem:
– Nie.
Popatrzyła na mnie zdziwiona, a ja nagle i najzupełniej nieoczekiwanie zrozumiałem, że przez całe życie kochałem tę właśnie kobietę! To ci dopiero, co? Na pewno powie pan, że jestem niespełna rozumu?

~Mistrz i Małgorzata, Michaił Bułhakow
Reposted fromjoyce-james joyce-james

July 15 2017

8708 3cc2 500
Reposted fromretro-girl retro-girl

July 09 2017

7784 f2bf 500
Reposted fromretro-girl retro-girl

July 02 2017

4209 b674 500
Reposted fromspring-flow spring-flow
1576 0441 500
Reposted fromretro-girl retro-girl

July 01 2017

8656 5ff9 500
Reposted fromretro-girl retro-girl

June 28 2017

8075 b6d8 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
5851 05c8 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
6544 a737 500
Reposted fromretro-girl retro-girl

June 27 2017

6595 fe9c 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes

June 26 2017

6676 b187 500
Reposted fromretro-girl retro-girl

June 25 2017

8481 1778 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
6248 f0da 500
Reposted fromretro-girl retro-girl

June 24 2017

5559 05ea 500
Reposted fromretro-girl retro-girl

June 23 2017

2536 c376 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
9127 330b 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl